ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

เนื่องจาก A - LIFE ได้รับใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนขายกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker Dealer Underwriter) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จึงสามารถอำนวยความสะดวกสบายในเรื่องการวางแผนการเงินแบบครบวงจรให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้วยการเป็นตัวแทนในการให้บริการซื้อ - ขายหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมต่างๆ ได้อย่างครบครัน อาทิเช่น

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมตราสารหนี้
 • กองทุนรวมแบบผสม
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กองทุนรวมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ

นอกจากนี้ A – LIFE ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำกว่า 10 แห่ง ซึ่งมีกองทุนรวมให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนกันได้มากกว่า 1,000 กอง A - LIFE จึงให้ความสะดวกกับลูกค้าได้มากกว่าในเรื่องการเป็นบริการแบบ One Stop Service ที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกวางแผนการเงิน หรือการลงทุนได้ในคราวเดียวกัน เพียงแค่โทรมาปรึกษาเรา

พันธมิตรทางธุรกิจ

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

            ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  หากลูกค้าท่านใด มีความประสงค์จะทำรายการซื้อ–ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติม ท่านจะต้องตอบแบบสอบถามเรื่อง “การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน“ โดยสามารดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ( คลิกเพื่อดาวน์โหลด )
            หากผู้ลงทุนท่านใดมิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ท่านจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติม.ล.ต.