หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Consent

เนื่องในปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต (เอไลฟ์) มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเอไลฟ์ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรา ก็คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นเอไลฟ์จึงขอรบกวนท่านในการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเอไลฟ์ เพื่อให้เรายังสามารถติดต่อและให้บริการแก่ท่านได้ต่อไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพียงท่านกรอกเลยบัตรประชาชนเพื่อขอรับรหัส OTP สำหรับดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน