เอไลฟ์จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2561


A-Life จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ พร้อมแถลงทิศทางธุรกิจของบริษัทปี 2561 เมื่อ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ณ Bangkok Club ชั้น 31 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้               

 

     ประมวลภาพงานแถลงข่าว 

 

 

ภาพข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน: