“ความเชื่อแบบไหน ทำให้แผนเกษียณพัง”

“ความเชื่อแบบไหน ทำให้แผนเกษียณพัง”

โดย คุณธัญญะ ซี่อวาจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

[email protected] โทร. 02-648-3333

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับ Money DIY 4.0 คอลัมน์ดีๆ ที่จะช่วยแนะนำในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน  ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงอยากที่จะเกษียณอายุอย่างสบายใจ ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนู่นเรื่องนี่กันตอนแก่ใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าหากไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับท่าน ท่านผู้อ่านต้องเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมกับการเกษียณ  วันนี้ผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านลองตรวจสอบตัวเองกันหน่อยนะครับว่า มีการวางแผนและความเชื่อแบบผิดๆ เกี่ยวกับแผนเกษียณอายุของตัวเองหรือไม่ เพราะหากมีความเชื่อแบบนี้ อาจจะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่ไปไม่ถึงความฝันที่ได้วาดไว้หลังวัยเกษียณอย่างแน่นอน

ความเชื่อเรื่อง “ยิ่งเกษียณอายุเร็วๆ ยิ่งดี หลายๆ คนเชื่อว่า ยิ่งเกษียณอายุเร็วแค่ไหน ก็หมายความว่าเราจะสบาย ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยเร็วเท่านั้น ปัจจุบันหลายๆ บริษัทก็มีนโยบายที่ให้พนักงานสามารถเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ หรือที่เรียกว่า Early – Retire โดยมีข้อเสนอเป็นเงินก้อนตอบแทนให้กับพนักงานที่เกษียณก่อนกำหนด ทำให้พนักงานหลายๆ คนเกิดความสนใจที่จะเกษียณอายุเร็วเพื่อจะได้เงินก้อนนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากเราเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าว และทำงานต่อด้วยผลประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนการออมของบริษัท ที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund เราจะมีเงินออมหลังเกษียณต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับที่ได้รับจากการ Early – Retire

ความเชื่อเรื่อง “แค่เรามีการวางแผนเกษียณที่ดี ก็เพียงพอแล้ว” เชื่อหรือไม่ครับว่า คนที่เกษียณอายุไปแล้วหลายๆ คน ก็ไม่สามารถทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนที่เราวางไว้ และทำให้จากแผนที่ดี กลายเป็นแผนที่ไม่ค่อยดีนัก อย่างเช่น อัตราผลตอบแทนที่เคยคาดว่าจะได้สูงจากการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งหากเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว คงจะเป็นไปได้ยากมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ประกอบกับหากเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจทำให้ผลตอบแทนที่ท่านคาดว่าจะได้ในจำนวนเท่านั้นเท่านี้น้อยลงกว่าเดิม ส่งผลให้เงินออมของท่านหมดลงก่อนวันเวลาที่วางแผนเอาไว้ก็เป็นได้ และที่สำคัญอีกอย่างเลยนั่นคือ การไม่กระจายการลงทุน ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่าบริษัทของท่านเปิดให้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ หากเราไม่เคยเลือกลงทุนด้วยตัวเองเลย เงินออมของท่านในเบื้องต้นทั้งหมดจะถูกกำหนดให้อยู่ในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดเช่นกัน และถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเงินที่ท่านจะได้หลังเกษียณคงไม่เหมือนตามที่ได้วาดฝันเอาไว้อย่างแน่นอน ดังนั้นท่านผู้อ่านควรจะกระจายการลงทุน โดยอาจจะขอแบ่งสัดส่วนการลงทุนมาอยู่ในกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนหุ้นเพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนที่สูงขึ้นก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน

ความเชื่อเรื่อง “สวัสดิการหลังเกษียณ ดีแน่นอน” หลายๆ คนอาจไม่ได้วางแผนเกษียณให้ครอบคลุมถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะเราเชื่อว่า สามารถขอใช้สิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณจากรัฐได้อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าถูกต้องครับ  แต่การไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน หลายๆ คนเลยต้องหันไปใช้บริการของเอกชนซึ่งราคาสูงกว่ามากและยังมีแนวโน้มที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แหละครับ จะเป็นตัวผลาญเงินออมที่ท่านเก็บมาทั้งชีวิตไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และหาซื้อประกันสุขภาพสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณไว้ให้เพียงพอ

ท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากผู้อ่านทุกท่านที่พบว่าตัวเองยังมีความเชื่อที่ผิดๆ แบบนี้ ก็คงต้องรีบปรับทัศนคติตัวเองให้ดีขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นอาจประสบปัญหาจนแก้ไขไม่ทันได้ และที่สำคัญ การเริ่มต้นวางแผนเกษียณสามารถทำได้เลย ไม่ต้องรอ และไม่ต้องคิดว่าช้าเกินไปแล้ว เพราะอย่างไรวันนึงท่านก็ต้องเกษียณอยู่ดี เพราะฉะนั้น หากคิดได้แล้วก็ควรรีบลงมือทำ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและรับมือกับวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข และไม่เป็นภาระลูกหลานให้ต้องเหนื่อยใจ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับบทความหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ