วินัยทางการเงิน เริ่มได้ที่ตัวเราเอง

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Money Tips & Tricks คอลัมน์ที่จะนำเรื่องราวทางการเงินดีๆ และมีประโยชน์มานำเสนอท่านผู้อ่านทุกท่านเป็นประจำในทุกๆ สัปดาห์นะคะ โดยสำหรับสัปดาห์นี้ก็มี Tips & Tricks ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงินมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านกันอีกเช่นเคย ในหัวข้อที่ว่า “วินัยทางการเงิน เริ่มได้ที่ตัวเราเอง” เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้ ดังนี้ค่ะ

  1. การเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ง่ายๆ คือใน 1 เดือน ขอให้ท่านผู้อ่านได้มีการเก็บออมเงินฝากธนาคารไว้สักจำนวน 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน โดยอาจจะเป็นการฝากในรูปแบบการฝากประจำ (แบบปลอดภาษี) เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยไม่ต้องเสียภาษี (คนหนึ่งสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น) อีกทั้งยังเป็นการบังคับตนเองให้มีวินัยในการออมเงิน ด้วยการฝากเงินในจำนวนที่เท่าๆ กันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน โดยเมื่อครบ 1 ปีนั้นท่านผู้อ่านก็จะมีเงินเก็บในบัญชีถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ
  2. การประหยัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อย ในช่วงแรกบางท่านอาจจะไม่สามารถปฎิบัติได้โดยทันที เพราะยังเคยชินกับการใช้จ่ายในสิ่งของที่อยากได้อยู่ แต่ก็ให้ท่านผู้อ่านคอยฝึกปฎิบัติอยู่เรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ รู้จักการยับยั้งห้ามใจกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือของฟุ่มเฟือยต่างๆ ที่มีราคาแพง เพียงเท่านี้เชื่อว่าในอนาคตท่านผู้อ่านก็จะสามารถควบคุม หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้ท่านผู้อ่านมีเงินเหลือเก็บออมเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ท่านผู้อ่านไม่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหล่านี้อย่างแน่นอน
  3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารนอกบ้าน ท่านผู้อ่านเคยคิดหรือไม่คะว่าการที่เราออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านผู้อ่านออกไปทานอาหารนอกบ้าน มื้อละ 1,500 บาท    (โดยประมาณ) ใน 1 เดือน มีการออกไปรับประทานสัก 4 ครั้ง (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1ครั้ง) เท่ากับท่านผู้อ่านจะต้องใช้จ่ายเงินไปถึง 1,500 บาท X 4 ครั้ง = 6,000 บาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ แต่ถ้าหากเรามีการทำอาหารทานกันเองที่บ้านก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควร อีกทั้งยังได้มีการพูดคุย ช่วยกันประกอบอาหารกับสมากชิกในครอบครัวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวอย่างหนึ่ง แต่ในที่นี้ไม่ใช่เป็นการห้ามทุกท่านในการออกไปทานอาหารนอกบ้านแต่อย่างใดนะคะ เพียงแต่เป็นการชี้ในเห็นถึงค่าใช้จ่ายในการออกไปรับประทานในแต่ละมื้อว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยนั่นเอง ท่านผู้อ่านอาจลองลดจำนวนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านจากเดือนละ 4 ครั้ง เป็นสักเดือนละ 2 ครั้ง หรือจากเดือนละ 2 ครั้ง เป็นเหลือเดือนละหนึ่งครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้อีกจำนวนหนึ่ง อีกทั้งยังได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับแนวทางการเงินอย่างง่ายๆ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ โดยเรื่องของวินัยการเงินนั้นเริ่มได้ที่ตัวเราเองด้วยวิธีการง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประวันของเราเอง เพียงแค่รู้จักเก็บออม ประหยัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลดละเลิกวิถีการดำเนินชีวิตบางอย่าง อย่างเช่น ลดปริมาณการออกไปทานข้าวนอกบ้านลง ตรงนี้ก็สามารถช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มเงินออมได้ไปในตัวอีกด้วย ดังนั้นเริ่มฝึกวินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้นะคะ แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆ ทาง Money Tips & Tricks ได้ใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ