ออมเงินตามรอย “พ่อ”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ Money Tips & Tricks  คอลัมน์ที่จะมานำเสนอเรื่องราวทางการเงินดีๆ และมีประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะ โดยในเดือนตุลาคม 2560  นี้ เป็นเดือนและช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทางคอลัมน์  Money Tips & Tricks ฉบับวันนี้จึงขอมาแนะนำเทคนิคการออมเงินตามรอย “พ่อ”  ดังพระราชดำรัสที่ว่า “การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง”  เพื่อเป็นการสืบสานและติดตามหลักแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามรอยพระองค์ท่าน  Money Tips & Tricks จึงขอนำเสนอ 7 วิธีการออมเงินแบบง่ายๆ ที่เชื่อว่าทุกท่านสามารถทำได้ ดังนี้ค่ะ

วิธีที่ 1 : หาซื้อกระปุกออมสินมาวางไว้ในที่ที่คุ้นเคย และสามารถมองเห็นได้ง่ายๆ เช่น โต๊ะทำงาน บนหัวเตียง เพื่อให้สามารถนำเหรียญที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันมาหยอดออมไว้วันละนิดวันละหน่อย เพื่อเป็นการฝึกนิสัยการออมเงินวิธีการหนึ่ง

วิธีที่ 2 : ทำความเข้าใจระหว่าง “ความจำเป็น” กับ “ความอยากได้” เพราะของทุกอย่างล้วนมีระดับความจำเป็นไม่เท่ากัน ให้เลือกจากความจำเป็นที่ต้องใช้ จัดลำดับความสำคัญ เพราะหากเลือกซื้อของเพียงแค่เพราะอยากได้ รับรองว่าจะไม่มีเงินเหลือให้เก็บออมได้อย่างแน่นอน  

วิธีที่ 3 : ทำแบบบันทึกรายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน โดยการพกสมุดเล่มเล็กๆ เอาไว้ หรือบันทึกในสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการเตือนตัวเอง และสามารถเช็ครายละเอียดของการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ว่าเราจะสามารถลดรายจ่ายอะไรออกไปได้บ้างเพื่อให้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น

วิธีที่ 4 : นำเงินไปฝากธนาคารแบบฝากประจำ ซึ่งนี่เป็นวิธีที่หลายคนนิยม เพราะจะช่วยให้เรามีวินัยในการเก็บออมได้เป็นอย่างดี

วิธีที่ 5 : ในการเลือกซื้อของต่างๆ  ด้วยการเลือกซื้อของลดราคา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดเงิน และ สามารถนำเงินที่เป็นส่วนลดนี้มาเก็บออมต่อไปได้อีกด้วย

วิธีที่ 6 : ใช้ของอย่างประหยัดและคุ้มค่าดังหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากเราใช้สิ่งของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ก็จะทำให้เราสามารถใช้ของสิ่งนั้นๆ ได้เป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อของบ่อยๆ  ก็จะมีเงินเก็บออมได้เพิ่มขึ้น

วิธีที่ 7 : กำหนดเป้าหมายในการออมเงิน ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไร ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความตั้งใจที่จะเก็บเงินอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวใจชาวไทยทุกคนตลอดช่วงเวลา ด้วยการน้อมนำหลักคำสอนตามแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุับน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงิน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในเรื่องการเงิน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ.