ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับคอลัมน์หน้าต่างประกันภัยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาของประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากันครับ

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานั้นมีเงื่อนไขการคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันซึ่งเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดไว้โดยในกรมธรรม์จะเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ เช่น คุ้มครองภายในระยะเวลา 1 ปี 5 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าวแล้ว แต่ผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ก็จะถือว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นได้สิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันจะไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ ดังนั้นการประกันในลักษณะนี้จึงเป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันเพียงอย่างเดียว ไม่มีลักษณะของการออมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันครับว่าประกันนี้เหมาะกับใคร กลุ่มแรกเลยที่เหมาะกับการประกันประเภทนี้ก็คือกลุ่มของบุคคลที่มีขีดความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่มาก เช่น คู่สมรสใหม่ ที่ยังอยู่ระหว่างการตั้งตัวและมีบุตรเล็กๆอยู่ในอุปการะ เพราะ ถ้าหากว่าหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลง จะนำความลำบากมาสู่คนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าหากหัวหน้าครอบครัวได้มีการทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาขึ้นและถ้าเกิดเสียชีวิตลงคนในครอบครัวก็ยังจะได้รับมูลค่าเวนคืนจากกรมธรรม์ที่หัวหน้าครอบครัวได้ทำไว้ และถ้าในอนาคตผู้เอาประกันสามารถจ่ายเบี้ยได้มากขึ้นก็สามารถแปลงสภาพกรมธรรม์เป็นแบบอื่นได้

กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีภาระหนี้สิน เพราะ ถ้าคนที่มีหนี้สินได้ทำประกันประเภทนี้ ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการคุ้มครองหนี้สิน คือ ถ้าผู้เอาประกันได้เสียชีวิตลง ไม่ต้องกลัวว่าภาระหนี้สินจะตกไปเป็นของครอบครัว เพราะ ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายหนี้สิน หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ และโดยส่วนมากเจ้าหนี้ก็จะขอให้ผู้เอาประกันทำประกันประเภทนี้ไว้ โดยให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายละเอียดของประกันตัวนี้ ซึ่งทุกท่านจะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนนะครับ เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับ เดี๋ยวฉบับหน้าจะนำเรื่องที่น่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้รับทราบกันอีกนะครับ